Skip to main content
Slide Background

Organisatie

Organisatie
DeVenenVoorJou is een organisatie waar actief wordt bijgedragen aan een betere toekomst voor iedereen in de gemeente (en daarbuiten). Om alle activiteiten te kunnen overzien en stroomlijnen zijn naast een bestuur diverse domeinen geformuleerd. Elk domein heeft een eigen coördinator en de leden van die groep komen elke maand bijeen.

De diverse domeinen zijn: voedsel, gezondheid, educatie, ondernemen, nutsvoorzieningen, regionale economie, wonen, ICT en geld.

Werkgroepen:
Iedere werkgroep onderzoekt de behoeften en wensen van de leden en plant en organiseert activiteiten om aan die vraag te voldoen. Ook lange termijn projecten kunnen uit die inventarisatie voortkomen. Zo zijn er nu activiteiten in voedsel en energie.

Onderzoek naar boeren die aan bewoners willen leverenDomein Voedsel
Onderzoek naar de behoefte aan voedsel van de bewonersDomein Voedsel
Leveren van kennis over voeding en gezondheidDomein Gezondheid
Onderzoek naar mest gebruiken voor eigen moestuinenDomein Voedsel
Onderzoek naar energie vormen met kleine windmolensDomein Nutsvoorzieningen


Ondersteunende diensten

Zorgen dat de domeinen kunnen draaien en dat de informatievoorziening van en naar leden optimaal functioneert is een taak op zichzelf. Niet iedereen wil op de voorgrond treden en een kar trekken, dat is natuurlijk helemaal prima, gelukkig zijn er veel mensen nodig die veel diverse hand- en spandiensten verrichten dus aanmelden hiervoor kun je je ook. Denk dan aan:

  • Organisatie en (leden)administratie
  • Communicatie en marketing
  • IC

Bestuur
DeVenenVoorJou is momenteel in oprichting, het bestuur is wekelijks in overleg met elkaar

Annette ter Heijden Voorzitter
Willy van Putten Secretaris
Martin Straathof Algemeen bestuurslid

Meedoen is simpel
Zoek een domein of werkgroep die je aanspreekt. Word lid en werk actief mee aan je eigen woon- en werkomgeving.

Snelle navigatie:

Koeien in de wei voor de katholieke kerk in Vinkeveen