Skip to main content
Slide Background

De Venen Voor Jou(w) Voedsel.

Het Domein Voedsel organiseert de (biologische) voedselvoorziening voor leden. In onze Veengebieden willen we ervoor zorgen dat er voldoende voedsel beschikbaar is voor de inwoners. De kwaliteit van voedsel is op een hoger niveau als de tijd tussen boer en bord zo kort mogelijk is. Voor iedere burger willen we Puur en Eerlijk voedsel beschikbaar maken en houden.
Er zijn diverse invalshoeken voor dit domein. We onderscheiden:

Voedsel beschikbaarheid

In overleg met boeren, telers en vrijwilligers gaan we inzetten op een zekere voedselvoorziening. Afhankelijk van de vragen en noodzaken van de inwoners zorgen we voor mooie voedselpakketten voor de leden. De inhoud van de pakketten is gebaseerd op vragen van de leden.

Voedsel educatie

Voor iedere inwoner zijn er kennis bijeenkomsten beschikbaar. Dit zijn diverse onderwerpen zoals, gezond voedsel kweken, gezond voedsel bereiden, voedsel kennis over verwarmen en verhitten, voedsel kennis over fermenteren, kennis over wat gezonde voeding is en bijvoorbeeld kennis over bewaren van voedsel. Deze onderwerpen kunnen en zullen op basis van behoeften van de leden worden ingezet.

Voedsel verspreiding

Omdat het niet handig is als iedere inwoner elke week bij de boer langsgaat zullen we moeten nadenken over een manier hoe meerdere inwoners voor een straat of wijk voedsel zullen ophalen en verspreiden. Hiervoor zijn diverse coördinatoren nodig die het leuk vinden om vragen van inwoners en wensen van boeren op elkaar af te stemmen. Laat weten of je daar aan wilt meehelpen.

Werk je ook mee?

Voor deze diverse projecten zoeken we zowel boeren als inwoners die hun kennis willen delen en/of hun terrein beschikbaar willen stellen als een educatie locatie voor de leden. Samenwerken, veel plezier, mooie projecten en initiatieven gaan we met enthousiasme uitvoeren. Meld je aan/doe mee/word partner